Tytuł projektu: Budowa Domu Ludowego w Mścicach

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Okres realizacji: 14.06.2013 – 19.12.2014

Nr umowy: 0100-6930-UM1630388/13

Data umowy: 07.01.2014

Koszty:

1 214 123,38

Koszt całkowity

987 092,18

Koszty kwalifikowalne

446 640,00

Kwota dofinansowania

O projekcie:

W ramach realizacji projektu wykonano przyłącza i zewnętrzne instalacje wodociągowo-kanalizacyjny oraz roboty budowlane obejmujące budowę Domu Ludowego. Teren został również zagospodarowany poprzez zapewnienie placu i chodnika dla pieszych. Nowo oddany obiekt kultury, w skład którego wchodzi biblioteka oraz sala widowiskowa z zapleczem kuchennym będzie dobrze służyć i spełniać oczekiwania mieszkańców Mścic i okolicznych miejscowości.

Zdjęcia: