1)      Ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości  na czas oznaczony trzech lat  dz. nr 109/11 część o pow.1,7500 ha

Ogłoszenie dz.109_11. pow.1,75

2)      Ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości  na czas oznaczony trzech lat  dz. nr 109/11 część o pow.2,2150 ha

Ogłoszenie dz. 109_11pow.2,2150