Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa dwutorowej linii napowietrzno ? kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo? 

Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa dwutorowej linii napowietrzno ? kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo? – otwórz

opublikowano 1 grudnia 2020