Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0MW składającej się z dwóch instalacji do 1MN każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ? na działce nr 104/4 w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec, gm. Będzino

Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0MW składającej się z dwóch instalacji do 1MN każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ? na działce nr 104/4 w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec, gm. Będzino – otwórz

opublikowano 5 stycznia 2021