Gminne Eliminacje za nami

W dniu 28 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej w Będzinie z s. w Łeknie przeprowadzono Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W przeprowadzonych eliminacjach udział wzięło 28 uczniów ze szkół podstawowych oraz 14 uczniów z gimnazjów. Laureatami w kategorii SP zostali Małgorzata Grajper oraz Krystian Woźniak, natomiast w kategorii gimnazjów Filip Wasiak i Patryk Jaroszewski. Powyższe osoby wystartują jako reprezentanci Gminy Będzino w eliminacjach powiatowych. Gratulujemy!

Ochotnicza Straż Pożarna z Mścic zakupi sprzęt szkoleniowy

W ubiegłym roku zarząd OSP podjął skuteczne działania dotyczące pozyskania dofinansowania na zakup fantomu do szkoleń z pierwszej pomocy oraz defibrylatora treningowego. W tym celu przy wsparciu Urzędu Gminy przygotowany i złożony został wniosek aplikacyjny do Programu pomocy strażom pożarnym prowadzonym przez PKN ORLEN i korporacyjną Fundację ORLEN – Dar Serca. Czytaj dalej

Spotkanie z Joanną Ławicką

Gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie była Joanna Ławicka – doktor nauk społecznych, pedagog specjalny, autorka książki „Nie jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera” oraz licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich. Spotkanie poprowadziła Agnieszka Szeląg – nauczyciel terapeuta  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warninie. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE

Lokalny Punkt Informacyjny w Koszalinie ma przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców pn. „Spotkanie Informacyjne dotyczące aplikowania o środki europejskie w ramach Działania 1.5 – Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych oraz inteligentnych specjalizacji finansowanego z RPOWZ 2014-2020” (Wsparcie na innowacyjne atrakcje turystyczne/produkty turystyczne), które odbędzie się w dniu 30.03.2017 r. w CITY BOX KOSZALIN ul. Rynek Staromiejski 14. w godz. 10 : 00 – 13 : 30.

Program spotkania

  • 10:00-10:15   Powitanie uczestników i przedstawienie planu szkolenia.
  • 10:15-10:30   Przedstawienie oferty sieci PIFE.
  • 10:30-11:30   Główne założenia konkursu dla Działania 1.5
  • 11:30-11:45   Przerwa.
  • 11:45-12:30   Procedura wyboru projektów.
  • 12:30-13:00   Wniosek o dofinansowanie dla Działania 1.5.
  • 13:00-            Podsumowanie/ pytania od beneficjentów.

Organizator spotkania:

  • – Lokalny Punkt Informacyjny w Koszalinie, ul. Monte Cassino 2, Koszalin, e-mail: lpi-koszalin@wzp.pl, tel. 94 317 74 07/05/09
  • – Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (poniżej) na adres: lpi-koszalin@wzp.pl do dnia 29 marca br., do godz. 12:00. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy – otwórz

 

Spotkanie informacyjne nt. płatności obszarowych

ZODR Barzkowice zaprasza w dniu 29.03.2017 o godz. 10:00 do DK w Będzinie na spotkanie informacyjne w zakresie: płatności obszarowych 2017 oraz PROW 2014-2020.

Turniej piłki siatkowej w Mścicach

Dnia 18 marca 2017r. na hali sportowej Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach odbył się Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Będzino. W imprezie wzięły udział  zespoły z Tymienia, Będzina, Wierzchomina i „Zryw” Mścice. Zwycięzcą turnieju została drużyna z Będzina przed Tymieniem. Za zwycięstwo w zawodach Będzino otrzymało okazały puchar, a wszystkie drużyny za uczestnictwo w rozgrywkach dostały nagrody w postaci piłek a zawodnicy ciepły posiłek i napoje.

Czytaj dalej

Szkolne Eliminacje do Turnieju

W dniu 17 marca 2017 r. w czterech szkołach z terenu gminy Będzino odbyły się Szkolne Eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który został zorganizowany w ramach realizacji projektu pn. „Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze na terenie gminy Będzino”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj dalej

Zawiadomienie o XXVIII Sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) zwołuję XXVIII  sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień      31 marca  2017 r., o godz. 10.00.  Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Czytaj dalej

Zawiadomienie o posiedzeniach komisji

Uprzejmie informuję radnych Rady Gminy w Będzinie, że  w dniu 28 marca 2017 r. , o godz. 09.00, w sali narad tut. Urzędu odbędzie się  wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy w Będzinie. Tematem posiedzenia będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy planowaną na dzień 31 marca 2017  r. Ponadto, po zakończeniu posiedzenia komisji odbędzie się spotkanie Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Gminy Będzino”.

Przewodniczący  Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski