Dodano przez Mateusz Dębowski

Opłaty za śmieci

Urząd Gminy Będzino przypomina o obowiązku dokonania deklarowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, z tym, że pierwsza wpłata do 15 lipca 2013r. Wpłaty można dokonać tylko na konto: Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie o/Będzino nr konta:  13 8581 1014 0200 0143 2000 0026

Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny ,,Mały ekolog”

Dnia 13 czerwca 2013 r. dzieci z oddziałów zerowych przedszkoli i szkół z terenu gminy Będzino wzięły udział w Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym ,,Mały Ekolog” w Szkole Podstawowej w Konikowie. W konkursie uczestniczyło 19 trzyosobowych zespołów ze szkół powiatu koszalińskiego. Gminę Będzino reprezentowało 5 drużyn:

Konkursy “Mały ekolog” oraz “Selektywnie znaczy Eko”

W dniach 13, 17 czerwca 2013r. odbędą się konkursy „ Mały ekolog” oraz „ Selektywnie znaczy Eko”, którego organizatorem jest  Gmina Świeszyno. Konkursy organizowane są w ramach wspólnego projektu „Selektywnie znaczy Eko”– kampania informacyjno-edukacyjna i przeprowadzone będą w grupach zerowych oraz w klasach IV-VI szkół podstawowych. Drogą wcześniejszych eliminacji z każdej szkoły i przedszkola z […]

„Mały Ekolog”, „Selektywnie znaczy Eko”

Edukacja ekologiczna zdążająca do ochrony przyrody i ulepszania środowiska winna objąć wszystkich ludzi bez względu na wiek. Fundamenty przyszłych działań, styl życia kształtują się już we wczesnych latach szkolnych. Wiele obecnie mówi się i pisze o zagadnieniach ekologicznych. Ochrona pozostałych dóbr naszej planety staje się sprawą nas wszystkich i najbardziej palącą potrzebą bieżącej chwili. Tylko […]

Trwają zajęcia dla kobiet 50+ w ramach projektu

Na terenie gminy Będzino od kwietnia 2013 r. realizowany jest projekt pn. „Wiem, umiem, rozumiem” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Beneficjentkami projektu jest 12 kobiet w wieku 50+ z terenu gminy. Przedsięwzięcie zakłada udział […]

FESTYN RODZINNY DOBRZYCA 2013

Dnia 1.06.2013r. na boisku sportowym w Dobrzycy odbył się festyn sportowo – rekreacyjny zorganizowany przez Radę Parafialną, Koło Gospodyń Wiejskich, jednostkę OSP, Radę Sołecką i Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie w trakcie którego przeprowadzone zostały zawody dla klubów i świetlic wiejskich w różnego rodzaju grach, zabawach i konkursach /min. strzelanie do bramek, żonglerka piłką siatkową […]

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci „BEZPIECZNIE NA WSI – POWIEDZ STOP UPADKOM”

Rozstrzygnięto etap wojewódzki III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci „BEZPIECZNIE NA WSI – POWIEDZ STOP UPADKOM” organizowanego przez KRUS. Tegoroczny konkurs cieszył się jeszcze większą popularnością niż poprzednie edycje. Do wojewódzkiej komisji konkursowej wpłynęło 1291 prac z 75 szkół województwa zachodniopomorskiego.  Ze Szkoły Podstawowej w Dobrzycy udział w konkursie wzięło 7 dzieci : z kl. […]

Dzień Matki na terenie Gminy Będzino

 W dniu 24 maja 2013r. w sali Domu Kultury w Dobrzycy odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Matki. Imprezę otworzył Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie Jerzy Łuczak składając życzenia przybyłym mamom i tatom. Odczytał również pismo Wójta Gminy Będzino  Henryka Brody i Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Nożykowskiego wystosowane do matek z najserdeczniejszymi życzeniami […]

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XVII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2011 Data przeprowadzenia imprezy Miejsce przeprowadzenia  imprezy Nazwa imprezy 26.05.2011 r. Dobrzyca Turniej w piłkę nożną Strachomino Turniej w piłkę nożną Będzino Turniej w piłkę nożną 27.05.2011 r. Przedszkole Będzino Dzień Dziecka Przedszkole Mścice Dzień Dziecka Szkoła Mścice Dzień Dziecka 28.05.2011 r. Szkoła Będzino […]