Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW KO1K/00081221/0 – Km 152/20 – otwórz